Jaarkalender 2021 - 2022

Beste Ouder(s)/Verzorger(s),

In deze kalender hebben wij een aantal belangrijke data voor u en uw kind neergezet.
Op een aantal data wordt u als ouder(s)/verzorger(s) ook verwacht aanwezig te zijn.
Buiten de reguliere thema’s en bijlessen, zullen een aantal activiteiten plaatsvinden in de schoolvakanties. De data hiervoor hebben wij als indicatie aangegeven, maar kunnen nog gewijzigd worden.