Wat doen wij?

durf te dromen
over ons
Foto van voetballer Redouan El Yakoubi die lesgeeft aan jonge kinderen

Over Stichting Durf te Dromen

Utrecht barst van het jong talent. Soms wordt dit talent echter niet gezien of kunnen jonge inwoners een steuntje in de rug gebruiken. Denk daarbij aan het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden, het zorgen voor een goede (mentale) gezondheid en het ondersteunen bij hun opleiding. Stichting Durf te Dromen zet zich in voor deze jongeren. Ons doel is om jongeren handvatten te bieden, zodat zij zich optimaal kunnen ontplooien.

Wat doet stichting
durf te dromen

Wat doet Stichting Durf te Dromen?

Stichting Durf te Dromen biedt basisschoolleerlingen (vanaf groep 3 tot en met 8) en middelbare scholieren (alle niveaus en alle klassen) een plek om te groeien. Het is méér dan huiswerkbegeleiding, wij bouwen een veilige en vreedzame community. Bij Stichting Durf te Dromen:

  • krijgen jongeren begeleiding bij hun huiswerk;
  • met voor basisscholieren een speciaal ontwikkeld lespakket
  • krijgt talent de ruimte met workshops: van fotografie tot het bezoeken van de rechtbank;
  • ondersteunen we jongeren met allerlei activiteiten in hun (verdere) ontwikkeling van sociale vaardigheden, bijvoorbeeld met presenteren of debatteren.
de rol van
ouders

De rol van ouders

Wij hechten enorm aan een goede band met de ouders van onze leerlingen. Als ouder kun je altijd bij ons terecht voor vragen, een praatje of voor hulp. De band tussen de stichting en de ouders van de jongeren is uniek en kenmerkend voor de stichting. We zijn een thuis voor iedereen.

Wat is het resultaat van Stichting Durf te Dromen?

Deze vraag kan het beste worden beantwoord door de jongeren zelf!

  • “Bij de meeste bijlessen ga je alleen maar leren, maar hier doe je ook leuke dingen. En we hebben goed contact met de leerkrachten.”

  • “Het is echt leuk! Dus ik ben blij dat ik hier ben gekomen. De lessen voor groep vijf zijn taal, spelling, rekenen, en begrijpend lezen.”