Speerpunten

“Elk kind verdient een kans in het onderwijs.”

Stichting Durf te Dromen biedt een unieke formule en helpt kinderen zich verder te ontplooien. Wij bieden begeleiding bij het schoolwerk en stimuleren de talentontwikkeling, zodat ze hun dromen kunnen verwezenlijken en hun volledige potentieel kunnen bereiken. Daarnaast bieden we thema’s aan zoals communicatievaardigheden, leiderschapsontwikkeling, probleemoplossend denken en zelfsturing. Kansen liggen niet altijd voor het grijpen, maar met de juiste begeleiding en ondersteuning kunnen kinderen hun dromen verwezenlijken.

Dat doen we op basis van zes speerpunten. Door bijscholing vergroten we de kansen van leerlingen om het werk van hun dromen te doen. Met beroeps- en sportoriëntatie willen we onze leerlingen beter zicht bieden op welke beroepen, opleidingen en studies er bestaan.  Daarnaast leren we kinderen belangrijke sociale en professionele vaardigheden door talent- en sociaal-emotionele ontwikkeling. Niet geheel onbelangrijk voor een kind: we betrekken ook de ouders. Alles wat we doen, doen we met veel aandacht voor diversiteit en inclusie, want respect voor iedereen is ontzettend belangrijk. En hoewel onze jongeren van diverse scholen komen vormen we één community.

speerpunten
durf te dromen

Bijscholing

We geven les aan scholieren, zodat zij hun schoolprestaties kunnen verbeteren. Dit vergroot de kansen van leerlingen om het werk van hun dromen te doen.

Talent- en sociaal-emotionele ontwikkeling

We leren kinderen sociale en professionele vaardigheden aan die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling. Denk aan: plannen en organiseren, presenteren en debatteren en zelfreflectie. Vreedzaam samenleven staat bij ons voorop.

Ouder-betrokkenheid

We voeren verschillende gesprekken met de ouders van leerlingen, zodat zij betrokken zijn bij alles wat hun kinderen leren. Zij zijn altijd welkom bij ons.

Beroeps- en sportoriëntatie

We willen onze leerlingen beter zicht bieden op welke beroepen, opleidingen en studies er bestaan. Met een terugkerende beroepenmarkt willen wij de kinderen laten zien dat er nog veel méér mogelijk is.

Diversiteit en inclusie

Respect voor iedereen is ontzettend belangrijk. Wees nieuwsgierig naar elkaar en doorbreek je eigen bubbel.

Community- vorming

Hoewel de jongeren van diverse scholen komen, zijn wij één groep. Onze vrijwilligers zijn net zo divers. Jong, oud, en met diverse achtergronden. Een ding hebben we gemeen: we zijn geïnteresseerd in elkaar. Zo blijven we met én van elkaar leren.

Wilt u bijdragen aan Stichting Durf te Dromen?

© 2023 Stichting – Durf Te Dromen
IBAN NL71 RABO 0361 5177 77