Speerpunten

Stichting Durf te dromen biedt een unieke formule en helpt uw kind om zich verder te ontplooien. We bieden begeleiding bij schoolwerk en stimuleren de talentontwikkeling van uw kind. Zo kunnen ze hun dromen verwezenlijken en hun volle potentieel bereiken. Daarnaast bieden we ook thema's aan, zoals communicatievaardigheden, leiderschapsontwikkeling, probleemoplossend denken en zelfsturing. Kansen liggen niet altijd op de loer, maar met de juiste begeleiding en ondersteuning kunt uw kind zijn eigen kansen creëren en zijn dromen verwezenlijken.

Bijscholing

Betere schoolprestaties vergroten de kansen van onze deelnemers om een diploma te halen en daarna de opleiding en het werk van hun dromen te kunnen doen. We geven les in onder andere rekenen, spelling , woordenschat en Engels. De middelbare scholieren krijgen hulp bij de schoolvakken die ze moeilijk vinden.

Talentontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling

We leren kinderen allerlei sociale en professionele vaardigheden aan die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling: plannen en organiseren, motivatie, omgaan met tegenslagen, discipline, presenteren en debatteren, je netwerk uitbouwen, vreedzaam samenleven. Tevens besteden we aandacht aan gezondheid, zelfvertrouwen, zelfreflectie en social media.

Ouderbetrokkenheid

Kinderen hebben er baat bij dat ouders betrokken zijn bij wat ze leren. Daarom voeren we met alle ouders intakegesprekken, voortgangs- en eindgesprekken. We betrekken hen bij alles wat we doen, zeker ook bij de thema's van talentontwikkeling.

Beroeps- en sportoriëntatie

We willen onze leerlingen beter zicht bieden op welke beroepen, opleidingen en studies er bestaan. Advocaat, arts of leraar: daar zijn de kinderen wel mee bekend. Met een terugkerende beroepenmarkt willen wij de kinderen laten zien dat er nog veel meer mogelijk is.

Diversiteit en inclusie

We leren kinderen aan om mensen die anders zijn in hun cultuur, geloof, afkomst, geslacht te respecteren en het gevoel te geven dat niemand anders is dan jij. Wees nieuwsgierig naar elkaar en doorbreek je eigen bubbel.

Community-vorming

Hoewel de jongeren van diverse scholen komen, worden zij bij ons steeds meer één groep. Ook onze vrijwilligers komen uit verschillende culturen en leeftijdscategorieën. Een ding hebben we gemeen: we zijn geïnteresseerd in elkaar. Zo blijven we met één van elkaar leren.

Elk kind verdient een kans in het onderwijs.

2022-2023